100% зелен ток за мандрата и склада Хармоника

Най-накрая работим с ток от възобновими източници и с 0 директни емисии. За една година ще спестим 50 тона CO2.

В началото на всеки месец колегата ни Росен сяда на бюрото в дървената къщичка-офис в двора на мандрата Хармоника в Мало Бучино, включва компютъра и получава сметката за ток. Едва ли някога това е било повод за радост. От няколко месеца, обаче, има промяна. Сменихме доставчика на ток, избрахме „зелен ток“ и вече заедно с фактурата получаваме и сертификат за спестени емисии.

Според сметките на новия ни доставчик (toki.bg) за три месеца сме спестили 12 тона CO2 (парникови емисии, които променят климата). Ако така върви, за една година спестяването ще е 50 тона емисии. И то само от една малка мандра и от складовата ни база.

Надяваме се, че много хора ще прочетат това и малката ни мандра ще повлече крак, та тоновете да станат хиляди.

Още от преди Росен да стане част от екипа на Хармоника, има три неща, които много ни тормозят – токът, горивото и опаковките. Целта ни в Хармоника е да работим отговорно и да даваме пример. Да работим така, че да има минимални вреди за климата, за биоразнообразието и за здравето. За много неща сме намерили решения и сме разказвали за тях, но за ток, гориво и опаковки – все не успяваме да постигнем целите си. Сега поне едното го отметнахме. Остават другите две.

Откъде идва зеленият ток за киселото мляко?

Зададохме няколко въпроси на Деяна Ганчева от toki.bg и и благодарим за отговорите.

Откъде идва зеленият ток? Какви са „видовете“ източници на зелена енергия?

Зелената енергия идва от различни иновативни източници, най-познатите от тях са “големите три” – слънце, вятър и вода. Други източници могат да бъдат геотермални, биогорива, дъжд и т.н. Казано просто – зелената енергия идва от източници, които са естествено възобновяващи се или практически неизчерпаеми.

Как стига той точно до мандрата и до склада ни? Как разбираме, че го потребяваме?

Независимо от източника, цялата генерирана енергия се подава в електропреносната мрежа на страната. Чрез нея енергията се разпределя към домакинствата и бизнеса по кабелите и стълбовете, които са познати на всички ни. Към мрежата се подава точно толкова енергия, колкото всички ние консумираме.
Тъй като цялата енергия се подава общо в регионалната мрежа, няма начин да се знае със сигурност откъде точно идва енергията, която мандрата потребява. Но тъй като общо се използва точно толкова енергия, колкото се подава в мрежата, изборът на зелена енергия е полезен. Мандрата използва зелен ток знаейки, че спестява на земята толкова CO2 емисии, колкото отговарят на количеството енергия, което е консумирала.

По-скъп ли е зеленият ток от другия и защо?

Засега да, но се очаква това да се промени в полза на зелената енергия. Тъй като за производството на зелена енергия се разчита на модерни технологии и иновации, цената ѝ исторически беше по-висока от тази на електроенергията, произведена от традиционните източници. С развитието на технологиите и науката, както и навлизането на все повече конкуренция в сектора, цената на енергията от възобновяеми източници постоянно се понижава и скоро е вероятно за всички да бъде по-изгодно да ползват зелен ток вместо традиционните източници на електроенергия. Дотогава ангажиментът на екологично ангажираните компании е от ключово значение, за да допринесем за по-бързото развитие на чистата енергетика и опазването на околната среда.

Какво може да се направи, за да се ползва повече зелена енергия, вместо ток от въглища?

Важно е да се подкрепя развитието на технологиите за производство на тази енергия. Когато цената ѝ стане по-ниска от тази на произведената на изкопаеми горива, тогава всички ще използват зелен ток. Избирайки зелен ток, подкрепяте компаниите, които го произвеждат и доставят, както и техните усилия за развитие и прогрес.
От голямо значение е и насърчаването на хората да бъдат по-енергийно ефективни и да оценяват по-високо екологичните стоки и услуги.

Как с избора на зелен ток помагаме на природата и борбата с климатичните промени?

CO2 и парниковите газове са основната причина за глобалното затопляне, а оттам и за променящия се климат на Земята. Тези газове водят до промени в климата и екстремни метеорологични условия, изместване на популациите и местообитанията на дивата природа, повишаване на нивата на водата и много други неблагоприятни ефекти.
При производството на зелена енергия директно не се генерират емисии на CO2 и парникови газове и се намаляват някои видове замърсяване на въздуха. Косвените емисии на СО2 са в пъти по-малко от директно генерираните от традиционните енергийни източници.
Когато избираме зелен ток, помагаме за забавяне на климатичните промени, като спестяваме CO2 емисии и парникови газове. Развитието на чистата енергетика има и други предимства – електрическите мрежи стават по-устойчиви и по-децентрализирани, дългосрочно цената на енергията става по-оптимална, правейки я по-достъпна за повече хора, развиват се модерни технологии и устойчиви практики и се отварят нови работни места.

Така. Ако и вие искате да разберете как и дали можете да преминете на 100% зелен ток, свържете се с toki.bg и ще разберете.

Новини от harmonica

Можете да получавате повече информация за това, което правим, и най-новите ни предложения директно по мейл, без досаден спам.