Село Каснаково, Южна България; Фотограф: Златина Точкова

Ядки

Пълни с енергия.