Как организирахме изхвърлянето на отпадъци в офиса на harmonica

Разказваме, защото може би ще се възползвате от нашия пример.

Офисът на harmonica

В офиса на harmonica не правим много боклук, но въпреки това винаги сме събирали разделно. Когато започнахме да ставаме повече, усетихме нуждата това да бъде добре организирано и ясно описано, за да могат всички бързо да се ориентират, а да не се чувстват като на изпит.

За да се получи, минахме през следните стъпки:

Стъпка 1: Направихме екип

Обърнахме се към gorichka.bg за експертиза и започнахме работа с Диана Димитрова, която има много опит в подобни начинания. От наша страна си избрахме отговорник за проекта от офиса – Злати. Така се получи един мини екип, който успя да се справи със задачата.

Стъпка 2: Определихме какви отпадъци да събираме

Контейнер за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

След разговори и наблюдение на отпадъците в офиса определихме какви да са потоците за събиране. Вече събирахме опаковки и остатъците от храна. Решихме да допълним и с батерии, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (стари мишки, клавиатури, кафеварки…), опасни битови отпадъци (лекарства с изтекъл срок на годност, опаковки от бои и други опасни за околната среда вещества). Този тип отпадъци по-бавно се събират и когато се напълнят кофите, извикваме специална фирма, която ги извозва. Опаковките от лекарства се събират в отделно кошче и се предават по график на Столична община, който се публикува в началото на всяка година.

Стъпка 3: Избрахме място за кошчетата в офиса

Преди имахме кошчета за разделно събиране само в кухнята, защото всеки минава оттам. Но се оказа, че много от отпадъците не стигат до там, затова сложихме един допълнителен кош за хартия, пластмаса и метал в центъра на офиса, така че да е близко и удобно за всички.

Кошчета за хартия, пластмаса и метал

Стъпка 4: Избрахме и подходящи кошчета

Заменихме остарелите картонени кофи с красиви, големи и лесни за почистване метални контейнери от 70 л и за щастие всички в офиса ги харесаха.

Стъпка 5: Направихме стикери с информация

Залепихме ги на кошчетата и това много улесни всички.

Стикери с информация върху кошчетата

Стъпка 6: Оправихме и кофите на улицата

Вече имахме договор с лицензирана фирма за разделно събрания боклук, но забелязахме, че зеленият контейнер за стъкло често се препълва. Уговорихме се с фирмата да идва два пъти по-често да прибира събраното стъкло.

Стъклени отпадъци

Стъпка 7: Открихме ново място за компоста

Години наред събирахме компост от офиса, най-вече кафе, и го компостирахме на открито, в близост до мандрата. Сега се свързахме със Столична община и научихме, че те събират такива отпадъци и ги преработват в завода за третиране на биоотпадъци в Хан Богров. Там правят метан за отопление и ток, а остатъкът отива за тор. Звучи супер.

Отпадъци за компостиране

Тъй като сградата, в която ни е офиса, няма договор с общината за сметосъбиране, се наложи да организираме сами транспортна фирма, която да се съгласи да събира и нашите отпадъци. Не беше лесно, но стана.

Стъпка 8: Говорихме с всички почистващи офиса

Хората, които почистват офиса, винаги са знаели, че при нас отпадъците се събират отделно и че трябва да стигат до големите цветни контейнери на улицата. Решихме да им обясним защо това е важно, защото когато те разбират смисъла на задачата, сме по-сигурни, че ще се стараят отпадъците да стигат до мястото си.

Стъпка 9: Направихме обща среща по темата

Когато системата беше готова да заработи, организирахме среща със закуска за всички, които работят в офиса. Обяснихме, че всички детайли са помислени, че разделното събиране е важно и че разчитаме на всички да се включат. Имаше много въпроси за системата и къде отиват всички отпадъци, а Диана разказа подробно къде отива всеки поток. Всички получиха и подарък – по една хубава кутия, в която да си носят обяд и така да намалим обема на отпадъците от еднократни опаковки.

Разяснителна среща за всички в офиса

Така вече имаме една малка работеща офис система за разделно събиране на различни видове отпадъци. И ви разказваме всичко това, защото може би ще се възползвате от нашия пример. Не е толкова сложно, а системата работи.

Пътят на разделно събраните отпадъци

Схема за организиране на отпадъците
Не е толкова сложно, а системата работи.
Новини от harmonica

Можете да получавате повече информация за това, което правим, и най-новите ни предложения директно по мейл, без досаден спам.