Замърсената река Банщица (видео)

Защо отново е мръсно?

Кадрите в това видео направихме в специално избран момент – точно след стопяването на зимния сняг, който нежно покрива и топли земята в студените месеци и преди красивата пролет да обагри в зелено всяко кътче природа. Момент, в който най-ясно личи човешката ни немарливост и няма какво услужливо да я скрие.

 Показваме ви река Банщица – малка, но много силна. Реката, която носи тонове отпадъци по пътя си и ги влива в Струма. Реката, която тече през основни населени места край Кюстендил.

От къде идва боклукът в Струма?

Река Банщица е един от източниците на замърсяване на Струма, но не и единственият. Тук можете да си припомните как започна нашето разследване и какво научихме от местните хора, с които се срещнахме и ни вдъхновиха с техния ежедневен пример.

Как ще действаме?

Няма време за чакане. В следващите два месеца ще предприемем няколко важни стъпки:

  1. В началото на лятото ще реализираме цялостно почистване с техника на река Баншица в участъка от кв. Изток до вливането ѝ в р. Струма с подкрепата на Обшина Кюстендил, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Кюстендил и още партньори.
  2. Ще изградим/поставим специални „уловители“ на отпадъци по поречието на Банщица и Струма, чрез които събирането на лекия, най-вече пластмасов отпадък, да се улесни.
  3. Ще направим необходимите постъпки и заедно с отговорните лица в кв. Изток и със  съдействието на Община Кюстендил ще променим сметосъбирането и сметоизвозването в кв. Изток.
  4. Ще инициираме преместване на контейнерите за отпадъци в населените места от реката към по-подходящи места, които не предизвикват десетки незаконни сметища край Струма.
  5. Заедно с Община Кюстендил и партньорски компании ще задействаме по-добра организация на разделното събиране на отпадъци в района. 

Щастливи сме, че привличаме все повече съмишленици към надеждата ни за чисти български реки и вярваме, че има смисъл. Благодарим ви, че ни подкрепяте!

И ще стане. Не сме първите, не сме единствените. Има много разумни хора, които го правят и ще стане това, което трябва да стане.“ Методи от Хармоника

 

Новини от harmonica

Можете да получавате повече информация за това, което правим, и най-новите ни предложения директно по мейл, без досаден спам.