Въглеродният ни баланс за 2021

Изчислихме въглеродния си баланс за 2021 година и си поставихме задачи за намаляване на емисиите. Описахме целия процес и резултатите в доклад и сме готови да действаме.

Ето го доклада (само на английски).

Защо измерваме емисиите?

Заради промените в климата. Приемаме това като най-спешната и важна тема, с която всички трябва да се захванем. Намаляването на въглеродния ни отпечатък ни е приоритетна цел.

Какво представлява въглеродният баланс?

Първата стъпка е да определим източниците на емисии на парникови газове, след това ги измерваме и на края създаваме план за действие за тяхното намаляване.

Как премина работата по доклада?

Определихме eкип на проекта (благодаря, Марто и Тома) и поставихме цели. Избрахме помощта от wind of change, за да сме сигурни, че ще се справим. Заедно определихме обхвата на доклада и събрахме данните (отне време). На база на резултатите направихме план за действие и докладът беше готов за публикуване.

Какво включихме в сметката?

Всичко, което засега сме в състояние да определим количествено.

Много от дейностите засега не могат да бъдат количествено изчислени и затова не са взети предвид, основно тези свързани със земеделие и преработка на суровините. Ще се стремим в следващите ни доклади да обхванем и тях.

Докладът за 2021-а обхваща дейността на офиса и склада ни, транспорт и опаковки.

Защо не отчитаме само това, за което сте пряко отговорни?

Защото искахме да имаме пълна представа за въздействието ни. Непреките емисии често представляват почти 75% от емисиите на дадена организация. Искахме да разширим възможно най-много обхвата на действията ни и да мислим дългосрочно, за да знаем какви са възможностите и рисковете, които ни очакват в контекста на декарбонизацията.

Искахме да разберем пълното си въглеродно въздействие, защото сме в климатична криза и действията сега са спешни. Крайната ни цел е да сме въглеродно неутрални, а това е невъзможно без да сме на ясно с всички източници на емисии от дейността ни. Целите на ЕС са да бъдем въглеродно неутрални до 2050 година, надяваме се ние да успеем много преди това.

Какъв ни е въглеродният отпечатък?

Общо емисии по категории за склад, офис и опаковки.

Как ще намалим въглеродния си отпечатък?

Първата ни цел е да намалим с 60% емисиите на офиса и склада ни със следните действия:

  • да преминем към възобновяеми източници на електроенергия,
  • да използваме рециклирани материали за опаковките,
  • да намалим емисиите от пътуване до офиса като даваме възможност за работа от разстояние и като организираме споделено пътуване до работа,
  • постепенно да преминаваме към използване на електрически превозни средства за служебни автомобили, както и да търсим електрически превозни средства за превоз на товари,
  • да сме сигурни, че всички в екипа ни шофират икономично.

Благодарим на екипа ни, който работи по този доклад и горещо препоръчваме работата с експертите от Wind Of Change.

Новини от harmonica

Можете да получавате повече информация за това, което правим, и най-новите ни предложения директно по мейл, без досаден спам.