Възможни ли са 100% екологичните опаковки в България в момента

нашите шест насоки за бъдещето на опаковките, които да споделим с всички бизнеси и институции, които също като нас работят за бъдещето на опаковките и да потърсим съмишленици и подкрепа

Или защо все още използваме пластмаса

Все по-често си говорим с вас защо не предлагаме продуктите си, като киселото мляко например, в стъклени опаковки. Има причина за това. И тъй като винаги държим да сме честни с вас и да работим прозрачно, ще се аргументираме изчерпателно и сега. Въпросът за пластмасата е абсолютно логичен и навременен, не сме спирали да си го задаваме и ние самите и използваме възможността да ви разкажем всичко, което знаем.

Разбира се, водени сме от екологични мотиви и за момента не разполагаме с по-добро решение. Очакваме с нетърпение новите технологии, които да ни позволят да подобрим опаковките, които използваме.

Harmonica се появи преди години като ледоразбивач в търсене на несъществущите тогава у нас био храни. Въпреки масовия скептицизъм, искахме и в България да имаме достъп до пресни, биологично и честно произведени вкусни храни с всички възможни сертификати за това. Оттогава мина много време, в което никога не сме си позволили да правим компромиси с качеството, с ценностите ни или с доверието ви.

До момента не сме намерили по-екологично решение за опаковане на прясното мляко и другите млечни напитки от пластмасовата рециклируема бутилка PET (полиетилен терефталат). Киселото ни мляко е в полипропиленова кофичка. Съзнаваме, че това не е оптималният избор, но в момента в България няма по-добър за нас. Правим най-доброто, което е възможно, признавайки, че то невинаги е 100% екологично. Това не ни спира постоянно да се интересуваме и да проучваме възможностите да преминем към по-екологични опаковки. 

За да се затвори цикълът обаче, е важна и вашата роля. Ние възприемаме вас, нашите клиенти, не просто като клиенти, а като верни съмишленици по пътя ни към едно по-чисто бъдеще. Ето защо разчитаме и на вашата подкрепа. Изхвърляйте пластмасовите опаковки разделно в съответния жълт контейнер, за да бъдат рециклирани. Така те ще получат нов цикъл на живот и ще бъдат спестени много суровини.

Не е ли по-добре в стъкло?

Самият спор стъкло или пластмаса, изваден от контекста, изглежда напълно предрешен в полза на стъклото. То изглежда вечно и непобедимо. Произвежда се от кварцов пясък, който е природен продукт. Стъклото е идеален инертен материал. Това ще рече, че не взаимодейства с почти нищо, което пък го прави идеално за употреба в бита и индустрията.

Срещу него имаме пластмасата, при която самата идея, че се произвежда от изчерпаемия суров петрол, кара много хора да настръхнат. А и всеки от нас вече е виждал и има в съзнанието си образа на пластмасовите острови в океана или на костенурка, пеликан или риба, оплетени, погълнали или задушени от пластмасови късове. Според доклад на ЕС всяка година в световните морета и океани попадат около 10 милиона тона пластмасови отпадъци. А фондация Ellen MacArthur твърди, че през 2050 година в Световния океан ще има повече пластмаса, отколкото риба. Важно е да се отбележи, че според  ООН, около 90% от тези пластмаси попадат в океаните през 10 реки,  преминаващи през развиващи се държави, в които няма екологосъобразно управление на отпадъците.

Да, положението наистина е плашещо и тревожно. Нещата обаче далеч не са толкова прости, колкото изглеждат на пръв поглед. И всъщност често реабилитират презряната пластмаса. Сама по себе си тя е човешко творение и единствено безотговорната ни дейност и непрекъснатия ни стремеж към по-бърз и по-удобен живот са позволили нейното безгранично разпространение.

Има ли пластмасата екологични предимства?

Пластмасата също има своите предимства пред стъклото. Наистина е така.

Когато се сравняват бутилка от стъкло и бутилка от пластмаса, важно е да се проследи целия жизнен цикъл на двата продукта – от кариерата за пясък и от платформата за нефт, през заводите за производство, през транспорта на празните бутилки до мандрата, където се бутилира млякото, след това до магазина и до хладилника у дома и накрая до контейнера за рециклиране, сепариращата инсталация и заводите за рециклиране.

Основните предимства на пластмасата произтичат от това, че тя е много по-лека. За съхраняване на 330 мл течност PET бутилката е около 6 пъти по-лека от стъклената бутилка. Съотношението на масите им може да варира според дизайна на бутилките, а при стъклените бутилки за многократна употреба е още по-голямо.

И тук не става въпрос само за удобство при носене от магазина до дома. Въпреки че за много хора и това е сериозен аргумент в полза на пластмасата. В случая по-важно за нас е, че значително по-малката маса на пластмасата е свързана с по-малки въздействия върху околната среда през целия ѝ жизнен цикъл. Да вземем например транспорта на бутилките от завода за производство на бутилки до мандрата и после до магазина. Тъй като PET бутилките са много по-леки, при транспортирането им разходът на гориво на един камион е чувствително по-малък в сравнение с разхода на гориво, ако същия камион е пълен със стъклени бутилки. Това означава, не само че транспортът на пластмасови бутилки е по-евтин, но и че е свързан с по-малко парникови емисии, серни, азотни и други вредни газове в атмосферата — друга екологична тема, към която винаги сме били изключително чувствителни.

За производството на една стъклена бутилка се използва 6 пъти повече материал

Фактът, че за една стъклена бутилка се използва 6 пъти повече материал води в повечето случаи до повече емисии във въздух, води и почви не само по време на транспорт, но и при процеса на производство на бутилката и при последващото ѝ рециклиране, както и до консумирането на повече ресурси, включително горива и вода. Именно това са изводите на научно изследване, сравняващо общите разходи и въздействия на различни видове опаковки за напитки.

Въпреки че екологичните въздействия за рециклиране на 1 тон PET са с около 70% по-високи спрямо тези за рециклиране на 1 тон стъкло, поради огромната разлика в теглата на двата материала, когато се разгледа екологичното въздействие свързано с една опаковка, тогава нещата изцяло се обръщат в полза на пластмасовата бутилка. Оказва се, че въздействието за рециклирането на една PET опаковка е около 3.5 пъти по-малко от това за рециклирането на една стъклена бутилка. А ако и двете бутилки се депонират, то тогава “екологичното представяне” на пластмасовата бутилка е вече около 5.5 пъти по-добро.

Пясъкът също е изчерпаем ресурс

Също така, има обезпокоителни проучвания, които сочат, че  поради голямото му използване при строителството, за производството на стъкло и компютри, пясъкът съвсем не е неизчерпаем ресурс. Прекомерното му използване води до нарушаване на ценни екосистеми. Така че сравняването и на изходните суровини – пясък срещу петрол – също не е еднозначно в полза на  стъклото. Или с други думи казано – ако се погледне целия жизнен цикъл на двете опаковки за еднократна употреба (стъклена и пластмасова), всъщност пластмасовата оказва съвкупно по-малко въздействие върху различните компоненти на околната среда.

А стъклото за многократна употреба?

Използването на опаковки за многократна употреба наистина води до по-малко отпадъци. Стъклените бутилки за многократна употреба са най-логичният избор, ако целта ни е намаляване на количеството отпадъци. 

При многократната употреба на стъклените опаковки обаче също се използва вода, химикали и енергия за тяхното измиване. Друг важен екологичен аспект е необходимостта от обратното транспортиране на тежките стъклени бутилки (често) на дълги разстояния. 

Също така, повечето хора не биха носили стъкления си амбалаж до точно определени места далече от дома, освен, ако не са заплатили голям депозит за него. Без регулация, която да изисква многократната употреба на стъклените опаковки и система за депозити, повечето стъклени бутилки най-вероятно ще стигат до най-близкия зелен контейнер. А това на практика ще направи употребата на стъклената бутилка за многократна употреба еднократна. От друга страна – на пазара има стотици различни видове стъклени опаковки. Без регулация, която да стандартизира опаковките (да разрешава използването само на няколко вида бутилки, както е в някои европейски държави) ще е почти невъзможно да се организира ефективно обратно изкупуване, сортиране по вид и производител и връщането към съответния производител на стъклените опаковки.

Или с други думи казано, стъклените бутилки за многократна употреба биха могли да бъдат една по-екологична алтернатива на пластмасовите бутилки, когато се транспортират на кратки разстояния и когато има национална политика, стимулираща производителите, магазините и потребителите да участват активно.

Подобни са и изводите направени от WRAP, водещата британска организация, работеща активно с индустрията и властите за по-устойчиви опаковки и по-бързо достигане към циклична икономика.

А картонена кутия за прясно мляко?

Засега поне не можем да разчитаме и на така наречените картонени опаковки за мляко на Tetra Pak. Реално, те са съставени от няколко слоя материал. Има го картонът за здравина, но също така в опаковката присъства пластмаса, за да придаде непромoкаемост на плътната хартия, както и алуминий, който предпазва напитката от прякото действие на слънчевите лъчи и от проникването на кислород. Тази многопластност обаче прави опаковката трудно рециклируема. България няма достатъчно рециклиращи мощности. Tetra Pack инвестира в тази посока и наскоро отвори нов завод в България, но целият път все още не е извървян и повечето такива опаковки отново попадат на бунището или се изгарят.

Пластмасата не е ли вредна за здравето?

Всъщност и пластмасата, и стъклото, са одобрени от закона и отговарят на всички изисквания, стриктно наложени и съблюдавани в страните от Европейския съюз. Това означава, че голяма група от умни глави на базата на стотици научни изследвания и опити са преценили и приели, че гореспоменатите материали не създават риск за здравето на хората или той е в контролируеми и приемливи граници.

Опасенията при пластмасата са, че има риск при определени условия да се отделят вредни вещества в хранителния продукт, а след това с неговата консумация да попаднат в тялото на човека. Научни изследвания обаче показват, че риск от повишаване на концентрацията на вредни вещества може да се появи най-вече при много продължително съхранение на течността в пластмасовите бутилки или при високи температури. При продуктите с кратък срок на годност, каквито са тези на harmonica, това е напълно изключено. Освен това според технологията преди да се сипе в бутилката, млякото се охлажда до 3 градуса, а след това се съхранява в хладилник. Имайте обаче едно на ум за водата, която се продава в пластмасови бутилки.

Каква е стратегията на ЕС за пластмасовите опаковки?

Европейският съюз от десетилетия има законодателство, което насочва и задължава гражданите на ЕС да събират пластмасовите си опаковки разделно с цел след това те да бъдат рециклирани. Истината обаче е, че системата за рециклиране на пластмаса в Европа не работеше добре и голяма част от разделно събраните опаковки се изпращаха за рециклиране в Азия. Но след като в началото на 2018 Китай забрани вноса на отпадъчни материали, на ЕС и на останалите развити страни се наложи сериозно да преосмислят въпроса с пластмасите.

От миналата година ЕС има доста амбициозна Стратегия за пластмасите в кръговата икономика, в която основен фокус са следните аспекти:

 • Подобряване на дизайна на продуктите от пластмаса, така че те да могат да се ползват по-дълго, по повече пъти и да са напълно рециклируеми.
 • Подобряване на ефективността на разделното събиране на отпадъци, така че след това да може да се рециклират до висококачествени вторични суровини.
 • Многократно увеличаване на възможностите за приложение на вторичната пластмаса, така че да може да се затвори цикъла.
 • Паралелно с това ЕС подготви и Директива за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, която на практика ще доведе силно ограничаване на използването на редица пластмасови продукти като например сламки, прибори за хранене, чинийки, бъркалки и др.

 

Използването на бутилките за напитки не се предвижда да бъде ограничено, а по-скоро да се наблегне на по-екологичния им дизайн и по-голяма осведоменост на потребителите, като паралелно продължи разширената отговорност на производителите, изразяваща се във финансиране на системите за разделно събиране на опаковките. Може би това е малко известен факт, но за да има цветни контейнери за разделно събиране, производителите на продукти, които имат опаковка, плащат за това. Друг е въпросът доколко настоящите системи за разделно събиране са ефективни и удобни за хората.

Какво бихме променили, ако всичко зависеше от нас?

Известно е, че не можем да решаваме проблемите със същото мислене, с което сме ги създали. Затова е нужно още във фазата на проектирането на опаковките да бъде решаван проблемът с екологичният им отпечатък след употреба.
Сами не можем да променим много. Затова решихме да формулираме нашите шест насоки за бъдещето на опаковките, които да споделим с всички бизнеси и институции, които също като нас работят за бъдещето на опаковките и да потърсим съмишленици и подкрепа.


Ето ги:
 • Използване на възобновяеми био-базирани ресурси за производства на пластмаси. Важно е обаче да се разглежда целия жизнен цикъл на този вид пластмаси, за да се гарантира, че добиването на суровините няма да навреди повече на околната среда и на местните общности, както и че произвежданите опаковки могат да бъдат напълно рециклирани или компостирани и че не създават проблем зарециклирането на останалите опаковки.

 

 • Всички опаковки да са с дизайн и от материали, които да позволяват повторното им използване, цялостното им рециклиране или компостиране. Да има регулаторни ограничения за използването на опаковки, за които не може да бъде приложено едно от горните три решения. Задължително стандартизиране на опаковките за многократна употреба.

 

 • Да се организират (по-добри) системи за разделното събиране на опаковките за рециклиране и компостиране, както и
 • национална  система за събиране на  опаковки за повторно използване.

 

 • По-ефективно информиране на гражданите защо, какво и как трябва се събира разделно, както и въвеждането на икономически  стимули,  които допълнително да мотивират хората да събират разделно рецуклируемите и компостируемите опаковки и да връщат опаковките за многократна употреба.

 

 • Да има адекватни инсталации за рециклиране и компостиране на разделно събраните опаковки, които да покриват всички източници на отпадъци в цялата страна.

 

 • Все по-голям дял от изходната суровина за производството на пластмасови опаковки да е вторична (рециклирана) пластмаса. Само тогава ще се приближим към затваряне на цикъла за пластмасата.

 

Това са насоки, които изискват съвместна работа на държавните институции, на бизнеса и на гражданите. Надяваме се, че ще послужат за отправна точка на всички, които работят по тази тема.

Сегашното положение е преходно и промените ще се случат по-бързо, отколкото очакваме. Докато това бъдеще настъпи, разчитаме на вас, че ще събирате отпадъците си разделно и ще ги слагате в съответните цветни контейнери. Нека всъчки бъдем честни към себе си и останалите, към природата и към идващите поколения.

Подкрепете ни!
Новини от harmonica

Можете да получавате повече информация за това, което правим, и най-новите ни предложения директно по мейл, без досаден спам.