Биоземеделието като супергерой

От растения, пчели и пеперуди до птици и бозайници – биоземеделието се явява като ангел-хранител за тях. А и за нас.

Започваме с нещо, което може би вече знаете:

От стотина години, в името на евтината храна, хората подлагат плодородните почви на такъв тормоз, че те започват да ерозират, да губят плодородието си, да изсъхват и животът в тях изчезва. Основните унищожители на плодородна почва са земеделците. Един ден на всички ще стане ясно, че сме преминали отвъд точката, до която планетата може да поддържа цивилизацията ни. Че не сме спрели навреме да използваме изкопаеми горива за енергия и да унищожаваме дивата природа в името на краткосрочните печалби. И въпреки че едва ли някой иска това да се случи, светът ни върви с уверени стъпки точно в тази посока.

Вероятно вече се досещаш накъде бием. Ами да – има много решения на тези проблеми и едно от тях се нарича (туш на барабаните) биоземеделие.

Детайл от поляната около село Белиш, където пасат от пролет до есен био кравите на сем. Чернокожеви

Да си представим следната картинка

Преди да се върнем на почвата, да си представим следната картинка – вървиш по път през полето. Няма хора, няма автомобили, само ти и пътят пред теб. Слънцето пече, докъдето погледът стига са само полета с посеви, чуват се единствено пеенето на птичките, шумоленето на някой таралеж или полска мишка, жуженето на пчелите и другите насекоми…

Ъъъ… всъщност не – нищо такова не се чува. Защото пестицидите са унищожили или изгонили насекомите, птиците са си тръгнали, понеже насекомите ги няма, дребните бозайници също са емигрирали поради липса на храна или отровени домове. Полето е мъртвешки тихо. Малко като след военен конфликт.

Работници обработват поле с химически пестициди, които се използват в промишленото земеделие

Това ситуацията, в която сме влезли покрай промишленото земеделие. Тя е с различни мащаби и нюанси в различните части на планетата, но общата идея е тази – интензивното земеделие е една от основните причини за масовото измиране на видовете и унищожаването на дивата природа, без която човешката цивилизация не може да оцелее.

Какво да правим?

Отговорът, както вече драматично съобщихме, е биоземеделието, което отдавна вече се е доказало като по-добрият приятел на дивата природа. Според всички изследвания, например това или това,

при био земеделието има около 30% повече видове растения, насекоми и птици и над 50% повече живот изобщо.

Защото самата причина да съществува на биоземеделието е да запазва биоразнообразието и живота и така да осигурява по-добра храна. Това включва няколко основни принципа, които водят до няколко основни последствия:

Фотограф: Розали Стоянова, 2018
  • Не се използват синтетични пестициди и хербициди – това прави биофермите рай за пчели, пеперуди, птици,
  • Не се използват синтетични торове, а културите се редуват на всеки две години – така почвата не се изтощава, става по-плодородна, а живата почва си създава естествени съпротивителни сили срещу засушавания и наводнения,
  • Целият процес по обработването на земята и събирането на реколтата е обмислен внимателно, така че да запази добросъседските отношения с всичко живи твари в земята на фермера.

Защото в крайна сметка, тази земя е „наша“ временно. И трябва да я предадем нататък в прилично състояние.

Така е по-добре, нали!

Фотограф: Иван-Александър Кютев, 2015
Така е по-добре, нали?
Новини от harmonica

Можете да получавате повече информация за това, което правим, и най-новите ни предложения директно по мейл, без досаден спам.