Празник на сламата (почти) без отпадъци

Опитахме се да направим празник за 2000 човека (почти) без отпадъци. С вашата подкрепа ще има още много и все по-успешни издания с все по-малко боклук.

Мало Бучино

ноември 2019

Тази година решихме да обърнем сериозно внимание на отпадъците на Празника на сламата, защото сме сигурни, че за всички вас е важно какво оставяте след себе си, а и за да бъдем пример за други организатори на подобни събития как да оставят чисто.

Празникът на сламата, ноември 2019

Заедно с партньорите ни от gorichka.bg си поставихме за цел да намалим общото количество отпадъци, да съберем разделно всичко възможно и да ви информираме за всичко това.

Гледайте видеото, в което Диана от gorichka.bg споделя как сме решили казуса с отпадъците:

Тук сме за да споделим опита ни:

Призовахме всички да дойдат с чаши и бутилки за многократна употреба, а пък ние осигурихме щанд с безплатна вода за наливане, както и мивка, на която приборите да се измиват.

На поляната направихме две станции за разделно събиране, в които сложихме по пет кофи:

  1. за пластмаса, хартия и метал
  2. за стъкло
  3. за компостируеми опаковки
  4. за хранителни остатъци
  5. за остатъчен битов отпадък
Станция за разделно събиране на отпадъци

Осигурихме кофи за разделно събиране и на всички щандове на празника. Обяснихме им и кой отпадък къде да се слага.

Темата за отпадъците е много сложна и много от нас са доста объркани. Има и много хора, които са скептични към това дали работи системата. Затова решихме да направим много ясни табели с информация, а най-голям интерес имаше към този плакат (клик за да го видите в голям размер):

Схема на разелно събираните отпадъци

Ето и по-подробно кое накъде отпътува след празника:

Рециклируеми отпадъци

Рециклируемите отпадъци на празника бяха предимно кашони, пластмасови и стъклени бутилки. След празника те за сепариращата инсталация на Екобулпак. Там пластмасите и хартията се отделят по видове и се балират, след което се транспортират до специализирани заводи за рециклиране. Стъклото пък се натрошава и се разделя по цвят, след което отива за направата на нови стъклени бутилки.

Компостируеми отпадъци

Още при планирането на празника решихме да заменим еднократните пластмасови чинии и прибори с компостируеми салфетки, чинии, чаши и прибори. Пластмасовите са много тънки и обикновено са замърсени и затова не могат да бъдат рециклирани, а отиват на бунището, за изгаряне или пък някъде в природата. Компостируемите, които избрахме, са направени от растителни суровини, без използване на петролни продукти и без токсични вещества. След празника ги закарахме до инсталацията за компостиране на Столична община. Там те ще бъдат превърнати в компост, който е чудесен за обогатяване на почвата.

Хранителни отпадъци

От ресторанта почти нищо не стигна до изхвърляне, освен утайката от кафето и остатъците от доматите за лютеницата, която правихме на място. А тези разделно събрани хранителни отпадъци отиват в инсталацията за анаеробно биологично третиране на Столична община в Хан Богров, където се превръщат в електроенергия, топлоенергия и ферментационен продукт за наторяване.

Битов отпадък

Въпреки усилията ни, в края на деня останаха и отпадъци, които не ставаха нито за рециклиране, нито за компостиране – например чаши за кафе, замърсени найлони и кашони. Те поеха към сивите кофи на Мало Бучино, откъдето ще отидат в завода за третиране на отпадъци на Столична община. Част от тях ще бъдат депонирани, а друга ще бъде изгорена в циментов завод или ТЕЦ. Именно затова се стараем толкова много да намалим количеството на този отпадък, защото нито едно от тези две решения не ни се струва правилно.

Всички са щастливи на Празника на сламата

Като теглим чертата

Явно Празникът на сламата събира съмишленици, защото системата проработи с помощта на всички гости и най-вече на доброволците. Накрая бяхме събрали разделно:

  • 10 чувала с рециклируеми пластмаса, хартия и метал;
  • 1 чувал със стъкло;
  • 11 чувала с компостируеми опаковки;
  • 3 чувала с хранителни остатъци, и
  • 8 чувала с остатъчен битов отпадък, който не става за рециклиране или компостиране.

Смятаме, че това е един много добър резултат за празник на открито, на който дойдоха над 2000 човека. Освен това отпадъците бяха събрани на 100%, а след като огледахме района не открихме никакви боклуци. Благодарим ви!

Това беше първото издание на инициативата ни да направим празника на сламата (почти) без отпадъци. С вашата подкрепа ще има още много и все по-успешни издания с все по-малко боклук.

Системата за събиране на отпадъци работи

И накрая: Специални благодарности на всички доброволци, които помогнаха за да се случи това. Без тях нямаше да се справим.

Специални благодарности на всички доброволци, които помогнаха за да се случи това. Без тях нямаше да се справим.
Новини от harmonica

Можете да получавате повече информация за това, което правим, и най-новите ни предложения директно по мейл, без досаден спам.