Откъде идва боклукът в Струма?

Търсим източниците на боклук в Струма и попадаме на много важни въпроси.

Сигурно си спомняте Методи и неговите приятели, които чистят река Струма след Кюстендил. Няколко месеца по-късно в една облачна сутрин в началото на юни Методи, заедно с Люси, Афи и Емо – колеги от Хармоника, са за пореден път на брега на реката. Целта им е да минат по цялото течение на Струма и притоците ѝ в района на Кюстендил, за да открият откъде идва боклукът.

„Можем да изчистим много, но докато чистим, през цялото време реката продължава да се задръства с боклук. Затова решихме, че е по-важно първо да открием източниците на замърсяване и да се опитаме да го спрем.“ казва Методи.

На много места по реката гледката е направо отчайваща. Но преди да се чисти е важно да не попада нов боклук в реката.

Пролетното разлистване е прикрило струпания боклук по бреговете. Така ще е до есента, когато отново всичко ще излезе наяве. Какво открива нашата група? Незаконни сметища, които преливат в реката, в момента не се виждат.

Но откриват Искра – Искра Стоилова от село Слокощица, една изключително вдъхновяваща и дейна дама, която се просълзява, говорейки за замърсяването на природата в района.

„Детето ми къде ще живее, ако не направим нещо? Това ми е мисията, това ми е грижата, това ми е болката!“, споделя Искра.

Искра Стоилова от село Слокощица. Би било чудесно във всяко село да има хора като нея.

С невероятната си енергия Искра е успяла да запали много от съседите си и да организира разделно събиране на рециклируемите отпадъци, както и да направи голям компост. Събраните отпадъци се предават за вторични суровини, а получените пари се използват за подобрения в селото. Искра върши всичко – от агитирането, проследяването, транспорта, предаването, оползотворяването на парите, до отчетността. 

С нейна помощ в този юнски ден Мето и компания успяват да открият пет източника на боклук по течението на реката. Ето ги:

Основните причини за замърсяването изглежда са само две:

1. Много от контейнерите за изхвърляне на отпадъци по селата са разположени точно до реката, а камионът за боклук идва само веднъж в месеца. Няма как да не прелива. Животни го разнасят и боклукът постепенно намира път към реката.

2. Има квартали на Кюстендил, в които няма изобщо организирано събиране и сметоизвозване. В тези квартали има нерегламентирани сметища и боклукът попада лесно в реката.

Камионът за боклук идва веднъж в месеца, а кофите са на брега на Струма. Формула за замърсяване.

Защо няма кофи и не е организирано сметоизвозване на тези места? Защо там, където има кофи, боклукът се събира веднъж в месеца? Как е възможно това, след като резултатът е изключително замърсяване на една от най-живописните и красиви реки? Предстои да разберем.

Следващата ни стъпка е да зададем тези въпроси на отговорните за това в община Кюстендил. Ще ви държим в течение.

Люси, Мето и Емо от Хармоника, по време на търсенето на местата, от които идва боклук в Струма.
Новини от harmonica

Можете да получавате повече информация за това, което правим, и най-новите ни предложения директно по мейл, без досаден спам.