Какво се случи през октомври в кравефермите

Последно стискахме палци да завали, за да успеят фермерите да засеят културите, от които ще направят фуража за изхранване на кравите през студените месеци.

Пашата вече свърши, но до пролетта всеки ден кравите ще са на вън за по няколко часа.

Най-добрият период за сеитба, 10-15 октомври, неумолимо наближаваше, а небесата все така неблагосклнно не отпускаха и капка. Нямаше закъде повече да се отлага, затова фермерите запретнаха ръкави и започнаха да действат. Спечената, уплътнена земя беше изключително трудна за обработка, но с цената на много усилия първо наториха земята с оборски остатъци собствено производство, а след това приложиха метода на плитката оран.

И както ден след ден всички се надяваха на малко дъждец, така небето рязко се разтвори и целият задържан дотогава потоп се изля, в комбинация с ненавременен сняг. Снегът допълнително затрудни работата, но пък поне вече земята беше влажна и рохка, та нещата потръгнаха много добре и забавянето беше компенсирано. Само за пет дни успяха да засеят 30 дка репко с тритикале за свежа храна през пролетните месеци и 100 дка само тритикале за зърно. Останаха за сеитба грах и царевица. Неуморните фермери някак успяха да наторят и засятите люцерна и тревна смес. Тепърва предстои ливадите и пасищата да бъдат старателно почистени от пръкнали се храстчета и изостанала суха трева, която животните не са успели да изпасат.

Конят Букет, работи във фермата на Иван, доставя фураж от склада до яслата.

Но, колкото – толкова. Пасищният сезон за огромно съжаление на всички свободни по дух крави приключи и те са благополучно настанени в оборите си. Изключение правят само дойните крави, които се ползват с привилегията всеки ден да са на няколко часови разходки из прифермерското пасище. И така ще е до пролетта.

Кравата Бодра Смяна, която скоро се отели и вече е пак на паша

Разбира се, традицонно завършваме очерка си с най-добрите новини: новодошлите на бял свят животинки. Този месец се родиха 13 теленца и сред тях са Иглика и Илияна, дъщерички на Ивета; Марияна, която се отелва за първи път, даде живот на две мъжки телета. Огромна радост ни донесоха юниюките, чието стадо също за първи път се отелва: Лиза, Победа, Елица, Хитра и Нела са техните горди наследници. Последната е внучка на една от първите наши крави и баща й даже е чужденец, франзузин с шармантното име Онз.

Малките, в детската градина.
Новини от harmonica

Можете да получавате повече информация за това, което правим, и най-новите ни предложения директно по мейл, без досаден спам.