Блог

100% зелен ток за мандрата и склада Хармоника

Най-накрая работим с ток от възобновими източници и с 0 директни емисии. За една година ще спестим 50 тона CO2.